Trainingen voor de samen-

werkende ondernemingsraden

In de wereld van de medezeggenschap bestaan verschillende vormen van...


 

Huidige functies

Klik op "meer" om meer te weten te komen over de huidige functies en bezigheden van John Graafmans Advies & Trainingen.


 

John Graafmans

De Schaaf 20
5688EX Oirschot
0499-573284
06-20438779
j.graafmans3@chello.nl

Trainingen voor de ondernemingsraad

Als medezeggenschapsorgaan levert u een bijdrage aan zowel het organisatie- als personeelsbelang van uw bedrijf of instelling. Dat is een wezenlijke taak die veel zorgvuldigheid vraagt. Met mijn ruim 20-jarige ervaring als OR-voorzitter kan ik u helpen om daarmee om te gaan. Ik kan u ondersteunen om tot een volwassen overlegstructuur te komen met de bestuurder(s). Bijvoorbeeld via een doelgerichte training van de gehele OR. Maar ook individuele coachingstrajecten zijn mogelijk. En als u wilt, kan ik ook tijdelijk als technisch voorzitter fungeren van uw OR. Doel is om van uw OR een stevige en onafhankelijke gesprekspartner naar de bestuurder te maken. Vanuit uw rol in de belangenbehartiging is het van essentieel belang dat u een stevige positie inneemt en de bestuurder(s) adequaat weerwerk biedt. Ik wil u graag helpen uw doelen te bereiken. En dat begint al met een goede vergaderstructuur.

 

Wat kunt u van mij verwachten?

 

- U heeft niet met wisselende personen te maken, maar alleen met mij. Dit betekent: korte communicatielijnen en ‘snelle’ kennis van uw organisatie.

 

- Ook op gebied van advies kan ik u terzijde staan. Ten behoeve van diverse ondernemingsraden heb ik zitting in adviescommissies. Bijvoorbeeld in klachtencommissies, commissies Sociaal Beleid en indelingsbezwarencommissies. Ook neem ik namens OR’en deel aan beleidscommissies, zoals een Raad van Advies of een toetsingcommissie.

  •  

Kennismaken


Om kennis te maken nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Het is namelijk belangrijk dat het klikt tussen een trainer en een OR. Na het gesprek neemt u een besluit. Voor contact is een telefoontje of mailtje voldoende. Ik neem graag contact op voor een afspraak.

Laatste nieuws

Nieuw boek

Sinds 19 april 2013 is mijn nieuwe boek de ondernemingsraad uit.

Certificaat

Na elke meerdaagse cursus krijgt iedere cursist een certificaat van deelname. Zo’n certificaat brengt het geleerde letterlijk in kaart....

Nieuwe cursussen

Voor iedere nieuwe cursus voer ik een oriënterend gesprek met de opdrachtgever. Het doel van dit gesprek is om een beeld te vormen van de wensen van de ondernemingsraad en gezamenlijk te komen tot een cursus op maat....